จริต จิตวิทยาการลงทุน

Author : มยุรี โชวิกรานต์, CISA
Rating :
จริต จิตวิทยาการลงทุน...

หนังสือ จริต จิตวิทยาการลงทุน เขียนโดย คุณมยุรี โชวิกรานต์ ได้นำเสนอเหรียญอีกด้านของโลกการลงทุน นั่นคือ จิตวิทยาการลงทุน เพื่อชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงประเด็นจุดอ่อนของการลงทุน พร้อมบอกแนวทางการควบคุม และป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดกลับมากดดันการบริหารพอร์ตลงทุน อีกทั้ง ผู้เขียนพยายามบอกถึงความสำคัญของการเริ่มต้นลงทุนแล้วประสบความสำเร็จในระยะยาว นั่นคือ การทำ Mindset ของตัวเองให้ถูกต้อง

Published Date : Jun 21, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 100 Pages
Number of Copy 3 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.