กลยุทธ์เด็ด เคล็ด SET50 index option เล่มที่ 2

Author : ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
Rating :
กลยุทธ์เด็ด เคล็ด SET50 index option เล่มที่ 2...

โอกาสใหม่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทั้งในตลาดหุ้นขาขึ้น ขาลง และ Sideway -- เคล็ดลับและกลยุทธ์การลงทุนขั้นกลางและขั้นสูง สำหรับการทำกำไรในแบบที่เหนือชั้น -- เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงให้กับพอร์ตหุ้น -- เปิดโอกาสสู่การทำกำไรแบบ Arbitrager -- เข้มข้นด้วยเนื้อหาที่จะนำไปสู่การลงมือปฎิบัติในสนามลงทุนจริง.

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 387 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.