สำรวจโลกการเงิน

Author : แมงเม่า
Rating :
สำรวจโลกการเงิน...

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือสำรวจตลาดทุน กล่าวถึงเรื่องตลาดรอง รูปแบบของกระดานการซื้อขาย มูลค่าของหุ้น การปั่นหุ้น การ Underweite แบบต่างๆ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการออกวอแรนท์ เป็นต้น ส่วนที่ 2 กล่าวถึงสำรวจตลาดเงิน ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ ในตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ Bullet Bond, Yield Curve, Credit Rating, Benchmark เป็นต้น และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับสำรวจโลกการเงิน ซึ่งกล่าวถึงตลาดการเงิน Balanced Fund, Road show รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก และรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น.

Published Date : Jul 03, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 164 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.