นักลงทุนผู้ชาญฉลาด (พิมพ์ครั้งที่ 8)

Author : วิกรม เกษมวุฒิ
Rating :
นักลงทุนผู้ชาญฉลาด (พิมพ์ครั้งที่ 8)...

กล่าวถึงประวัติตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น, วิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษัท, การนำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ เช่น การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิค จิตวิทยาการลงทุนและบทเรียนจากวิกฤตการณ์จริงในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

Published Date : Jul 04, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 294 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.