กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Gold Futures : เพิ่มตอนพิเศษ

Author : ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
Rating :
กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Gold Futures : เพิ่ม...

Gold Future เป็นอีกท่งเลือกในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนบนราคาของทองคำอันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้กับนักลงทุน Gold Futures เป็นตราสารที่ถือกำเนิดในต่างประเทศมาหลายสิบปีแต่ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนไทย ภายในเล่มผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Gold Futures หลักการลงทุนใน Gold Future ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเคล็ดลับและเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนใsน Gold Futures ขแงแต่ละสถานการณ์ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งนักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 246 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book