กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Gold Futures : เพิ่มตอนพิเศษ

Author : ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
Rating :
กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Gold Futures : เพิ่ม...

Gold Future เป็นอีกท่งเลือกในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนบนราคาของทองคำอันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้กับนักลงทุน Gold Futures เป็นตราสารที่ถือกำเนิดในต่างประเทศมาหลายสิบปีแต่ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนไทย ภายในเล่มผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Gold Futures หลักการลงทุนใน Gold Future ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเคล็ดลับและเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนใsน Gold Futures ขแงแต่ละสถานการณ์ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งนักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 246 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.