หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

Author : อาณัติ ลีมัคเดช
Rating :
หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์...

หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เล่มนี้เป็นตำราที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นศึกษาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา โดยเนื้อหาของตำราจะปูพื้นฐานผู้ศึกษาตั้งแต่ประเด็นกลไกการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การกำหนดราคาทางทฤษฎี ตลอดจนการใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยง

Published Date : Jul 20, 2018
Publisher : ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 266 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.