100 สุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ

Author : Jonathan Gifford
Rating :
100 สุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ...

100 สุดยอดไอเดียการเป็นผู้นำ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดและไอเดียของเหล่าสุดยอดผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ที่มีต่อบทบาทของผู้นำในแง่มุมต่างๆ และในหลากหลายสถาณการณ์ที่น่าสนใจยิ่ง

Published Date : Aug 14, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 238 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.