100 สุดยอดไอเดียการลดต้นทุน...

หนังสือที่ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดรั่วไหลของเงินและทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรที่บรรดาผู้นำ ผู้รับผิดชอบระบบบัญชีขององค์กร รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดต่างๆ นึกไม่ถึงหรือมองข้ามไป ผู้เขียนได้ให้กรณีตัวอย่างปัญหาและจุดรั่วไหลของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในหลากหลายองค์กร หลากหลายประเภทธุรกิจ พร้อมกันนั้นก็ให้แนวคิดและไอเดียในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีขึ้นในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยเป็นข้อคิดและไอเดียจากกรณีความผิดพลาดและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรชั้นนำของโลก แม้เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุน และอาจมีตัวเลขอยู่บ้าง แต่ก็นำเสนอได้อย่างน่าอ่านและเข้าใจง่าย แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้คุณได้ฉุกคิดที่จะสำรวจตรวจสอบจุดรั่วไหลด้านการบริหารจัดการ และนำไปสู่การพิจารณาหาแนวคิด และวิธีดำเนินการเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ

Published Date : Aug 14, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 288 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.