เศรษฐศาสตร์ ไทเก๊ก

Author : ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย
Rating :
เศรษฐศาสตร์ ไทเก๊ก...

วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป หรือ "วิกฤติยูโร" ที่กำลังคุกรุ่น พร้อมที่จะเป็น "ระเบิดเวลา" ทุกเมื่อ..ขณะที่รัฐบาลทั่วโลก ต่างกำลัง "หัวหมุน" กับการหาวิธี "รับมือ" ... "เศรษฐกิจไท้เก๊ก" ...ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่อันเป็นทางสายกลางระหว่าง "เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม" และ "เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ" ของผู้เขียน เล่มนี้จึงเป็นเสมือน ยาต้านพิษ ที่เขาหวังว่าจะช่วยยับยั้ง วิกฤตยูโร ครั้งใหม่นี้...

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Economics
Page : 159 Pages
Number of Copy 1 copy
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.