ลงทุนให้รวยสไตล์ วอร์เรน บัฟเฟตต์...

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอวิธีคิด เทคนิคการลงทุน และกลยุทธ์แห่งชัยชนะของ "วอร์เรน บัฟเฟตต์" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรการลงทุน การลงทุนประเภทต่างๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงในขณะที่มีความเสี่ยงลดลง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ท้ายบทยังมีกฏการลงทุนอย่างรอบคอบอีก 30 ข้อ เพื่อให้คุณบรรลุความสำเร็จสูงสุดทางการเงิน และเป้าหมายชีวิตที่ดีในอนาคต

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 152 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 6 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.