รวยด้วยสมอง e-investment

Author : อาณัติ ลีมัคเดช
Rating :
รวยด้วยสมอง e-investment...

นำเสนอหลักการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจใหม่ ประสิทธิภาพของตลาดทุน ตลาดซื้อขายพันธบัตร วิธีตั้งราคาหุ้น ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และการลงทุนแบบ George Soros เป็นต้น......

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 156 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book