รวยด้วยสมอง e-investment

Author : อาณัติ ลีมัคเดช
Rating :
รวยด้วยสมอง e-investment...

นำเสนอหลักการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจใหม่ ประสิทธิภาพของตลาดทุน ตลาดซื้อขายพันธบัตร วิธีตั้งราคาหุ้น ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และการลงทุนแบบ George Soros เป็นต้น......

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 156 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.