โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2...

รวมข้อเขียนจากคอลัมน์ "อาหารสมอง" จากมติชนสุดสัปดาห์
และคอลัมน์ในมติชนรายวัน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
อย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เล่าเรียนมาทางนี้โดยตรง ครอบคลุมเรื่องราว
ของการใช้เงิน ในระดับของบุคคลที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยตลอดชีวิต
แต่ไม่มีการสอนในโรงเรียน รวมทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่

“โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” จะทำให้คุณเปลี่ยนทัศนคติและเกิดความเข้าใจ
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่จะอธิบายเรื่องราวใกล้ตัวให้เป็นเรื่องชวนรู้ด้วย
แง่คิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่คุณผู้อ่านไม่ควรพลาด

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 207 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.