โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4 ขาดทุนคือกาไร

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4 ขาดทุนคือกาไร...

ขาดทุนคือกำไร (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4) ยังย้ำหลักอธิบายเศรษฐศาสตร์ให้อ่านง่าย เล่มนี้ครอบคลุมไปถึงการใช้เงินในระดับบุคคลที่จะทำให้ "รวย" ตลอดชีวิต และเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 226 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.