โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 5 ถูกสุดคือแพงสุด

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 5 ถูกสุดคือแพงสุด...

"ถูกสุดคือแพงสุด" เล่มนี้จะเน้นไปที่การวิเคาระห์ พฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยา เเละความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ ที่ยังคงเป็นบทความที่อ่านจบเป็นเรื่องๆ ไปอย่างเดิม โดยเนื้อหาเล่มนี้เเบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เเละพฤติกรรมมนุษย์ ด้วยสำนวนภาษาเเละการยกตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายนั้นบางทีความพิเศษที่เเฝงเร้นอยู่ใน ถูกสุดคือเเพงสุด เล่มนี้ คือเราก็จะได้รับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น "บทเรียนชีวิต" ที่ดีไปในเวลาเดียวกัน

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 200 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.