โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7 สนุกกับของไม่ฟรี

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7 สนุกกับของไม่ฟรี...

สนุกกับของไม่ฟรี (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7) แจกแจงให้เห็นจะจะว่าของที่ได้มาฟรีๆ นั้นฟรีจริงหรือ? ทำความเข้าใจและเข้าถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้ง แล้วจะรู้ว่าแม้แต่มิตรภาพที่ได้มายังต้องลงทุน

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 218 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.