โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 9 ราคาคือของจริง

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 9 ราคาคือของจริง...

ราคาคือของจริง (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 9) เพราะชีวิตเป็นเรื่องของการเลือก ทุกเส้นทางชีวิตมีต้นทุนควบคู่ไปเสมอ ผู้เขียนตั้งใจใช้ "ราคาคือของจริง" เพื่อเน้นให้เห็นความหมาย ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มี "ต้นทุน" หรือ "ราคา" จะได้สิ่งใดมาต้องเอาบางสิ่งไปแลกเสมอ

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 170 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.