โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 10 รวยเงินจริงรู้เงินแสร้ง

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 10 รวยเงินจริงรู้เงินแสร้ง...

รวยเงินจริง รู้เงินแสร้ง (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 10) เสนอวิธีคิดเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองอย่างถูกต้องยั่งยืน รู้เท่าทันกลลวงทางการเงิน เชื่อมต่อหลักเศรษฐศาสตร์กับวิถีชีวิตส่วนตัวไปจนถึงนโยบายบริหารประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมระดับโลกจากเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในแต่ละประเทศ

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 154 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.