สู่ศตวรรษใหม่ ไทยทันโลก

Author : ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Rating :
สู่ศตวรรษใหม่ ไทยทันโลก...

หนังสือ "สู่ศตวรรษใหม่ ไทยทันโลก" เล่มนี้ จะทำให้คุณได้เท่าทันกระแสจากทั่วโลก รู้ลึกปัญหาในประเทศไทย ภายในเล่มได้วิเคราะห์เรื่องสำคัญมากมาย อาทิ โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร หนี้สาธารณะ เงินเฟ้อกับนโยบายการเงิน วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่น วิธีแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2554 อำนาจตุลาการของไทยและอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งยังนำเสนอเเนวคิดในเรื่องรัฐศาสตร์เเละกระบวนการยุติธรรมเเบบไทยๆ ที่ยังต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคโลกาวิวัฒน์ที่ประเทศส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างเเท้จริง

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 188 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.