เทคนิคพิชิตหุ้น

Author : เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก
Rating :
เทคนิคพิชิตหุ้น...

นำเสนอหลักการสำคัญของเทคนิคการวิเคราะหุ้น เริ่มตั้งแต่แนวความคิดพื้นฐานในการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ปัจจัยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิคโดยใช้เครื่องมือหาทิศทางของราคา การวิเคราะห์รูปแบบของแผนภูมิ ลักษณะการเคลื่อนไหว เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้เครื่องมือหาแนวโน้มของราคา ตลอดจนตัวอย่างการปฏิบัติจริง เพื่อให้การลงทุนในตลาดหุ้นของคุณเห็นผลตามอย่างที่ตั้งใจ

Published Date : Aug 21, 2018
Publisher : Nation Books
Page : 262 Pages
Number of Copy 7 copies
Number of Available Only 7 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.