พิชิตหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน

Author : ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี)
Rating :
พิชิตหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน...

"พิชิตหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน" เล่มนี้ เปรียบเสมือนคู่มือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคที่ให้รายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะการใช้ "กราฟแท่งเทียน" ในการ "อ่าน" และ "จับทิศ" ความรู้สึกของภาวะตลาดและราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลา เมื่อภาวะตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง จะปรากฏรูปแบบของกราฟแท่งเทียนออกมา ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจ "ซื้อ" หรือ "ขาย" เพื่อทำกำไรได้ แต่การแปลจากกราฟแท่งเทียนหรือการวิเคราะห์นั้น ย่อมมีความต่างที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของแต่ละบุคคลด้วย การวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟแท่งเทียนอาจจะไม่ใช่กฎตายตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค แต่ผลของการอ่านกราฟแท่งเทียน ก็เป็นเครื่องมือช่วยให้มองแนวทางของตลาดหุ้นได้ดียิ่งขึ้น ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย มีภาพประกอบให้เห็นชัดเจน ชวนติดตามตลอดเล่ม

Published Date : Oct 05, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 192 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.