พิชิตหุ้นและฟิวเจอร์สด้วยคลื่นเอลเลียต

Author : ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี)
Rating :
พิชิตหุ้นและฟิวเจอร์สด้วยคลื่นเอลเลียต...

นำเสนอเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งใช้อธิบายพฤติกรรมของมวลชนที่มีรูปแบบการลงทุนซ้ำๆ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมนักลงทุน โอกาส ทิศทาง และระยะเวลาของตลาด เพื่อวิเคราะห์ตลาด และราคาได้อย่างแม่นยำ แล้วคุณจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรช้อนหุ้น และช่วงเวลาใดควรปล่อยขาย ทำให้มีจังหวะในการลงทุนอย่างมีเทคนิคมากขึ้น!

Published Date : Oct 05, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 336 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.