หาจุดซื้อ ดูจุดขายด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน

Author : ภานุวัฒน์ เพ็ชยมาตร
Rating :
หาจุดซื้อ ดูจุดขายด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน...

นำแสนอการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามสไตล์ของนั่งเทียน ที่จะเน้นให้เข้าถึง "จุดซื้อ และจุดขาย โดยใช้เครื่องมือ Indicators ยอดนิยม อาทิ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), MACD, Stochastic รวมถึง Trend และ Trend Line โดยใช้ภาษาง่ายๆ ชาวบ้านๆ ก็เพื่อต้องการให้คนอ่านได้เห็นและจินตนาการภาพตามได้

Published Date : Oct 05, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 170 Pages
Number of Copy 8 copies
Number of Available Only 7 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.