อยากรวยต้องรู้ เล่ม 1 : ตอน รู้จักแผนที่นำทาง (พิมพ์ครั้งที่ 3)

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 1 : ตอน รู้จักแผนที่นำทาง (พิม...

รู้จักแผนที่นำทาง เป็นหนังสือเล่มแรกในหนังสือ ชุด อยากรวยต้องรู้ เคล็ด (ไม่) ลับสู่.....อิสรภาพทางการเงิน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องด้านการลงทุนแก่ผู้ที่ต้องการสร้างรากฐานชีวิตและครอบครัวให้มั่นคง ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดต่างๆ ไปสู่การวางแผนทางการเงิน .........

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 169 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.