อยากรวยต้องรู้ เล่ม 1 : ตอน รู้จักแผนที่นำทาง (พิมพ์ครั้งที่ 3)

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 1 : ตอน รู้จักแผนที่นำทาง (พิม...

รู้จักแผนที่นำทาง เป็นหนังสือเล่มแรกในหนังสือ ชุด อยากรวยต้องรู้ เคล็ด (ไม่) ลับสู่.....อิสรภาพทางการเงิน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องด้านการลงทุนแก่ผู้ที่ต้องการสร้างรากฐานชีวิตและครอบครัวให้มั่นคง ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดต่างๆ ไปสู่การวางแผนทางการเงิน .........

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 169 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book