อยากรวยต้องรู้ เล่ม 3 : รู้จักเครื่องมือ

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 3 : รู้จักเครื่องมือ...

รู้จักเครื่องมือ เป็นเล่มที่ 3 ของหนังสือชุด อยากรวย ต้องรู้เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน ที่จะนำคุณไปรู้จักกับเครื่องมือการลงทุนในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของตราสารในแต่ละประเภท การวิเคราะห์เบื้องต้นถึงความเสี่ยงในการลงทุนแบบต่างๆ............

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 120 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.