อยากรวยต้องรู้ เล่ม 3 : รู้จักเครื่องมือ

Author : นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
Rating :
อยากรวยต้องรู้ เล่ม 3 : รู้จักเครื่องมือ...

รู้จักเครื่องมือ เป็นเล่มที่ 3 ของหนังสือชุด อยากรวย ต้องรู้เคล็ด (ไม่) ลับสู่ ...อิสรภาพทางการเงิน ที่จะนำคุณไปรู้จักกับเครื่องมือการลงทุนในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของตราสารในแต่ละประเภท การวิเคราะห์เบื้องต้นถึงความเสี่ยงในการลงทุนแบบต่างๆ............

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 120 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book