ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่งด้วยกองทุนรวม RMF

Author : สรวิศ อิ่มบำรุง
Rating :
ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่งด้วยกองทุน...

หนังสือ “ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF” เป็นผลงานของนักข่าวอาวุโส คุณสรวิศ อิ่มบำรุง ซึ่งมีประสบการณ์ทำข่าวสายงานกองทุนรวมมายาวนานกว่า 15 ปี เขาได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงข่ายการออมและการลงทุนเพื่อรับมือการเกษียณอายุ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำนาญแห่งชาติ และที่สำคัญคือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ออมผู้ลงทุนเพื่อใช้วางแผนรับมือวัยเกษียณ

คุณสรวิศได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ทุกแห่ง เกี่ยวกับมุมมองและการบริหารกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเปิดเผยรายชื่อกองทุน RMF ที่เป็นกองทุนเด่นหรือ Flagship ของ บลจ. ทุกแห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปพิจารณาเพื่อวางแผนลงทุนรับมือการเกษียณอายุได้

กองทุน RMF เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของการออม และการลงทุนเพื่อรับมือวัยเกษียณ เพราะกองทุนประเภทนี้ นอกจากให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน การจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมในกองทุน RMF สามารถทำให้ผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายรับมือการเกษียณได้อย่างเป็นสุข

Published Date : Jan 14, 2019
Publisher : แฟมมิลี่ โนฮาว
Page : 260 Pages
Number of Copy 10 copies
Number of Available Only 10 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.