เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่

Author : ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ และคณะ
Rating :
เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่...

เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและไม่ได้ยาก อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือเรียนเสริมวิชาเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ทำไมราคาสินค้าชิ้นเดียวกันถึงมีทั้งช่วงที่ราคาถูกและราคาแพงแตกต่างกันออกไป เป็นต้น โดยมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาประกอบความเข้าใจเนื้อหาในแทบทุกหน้า ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีคำถามชวนคิดแทรกเป็นระยะๆ ช่วยให้ผู้อ่านสนุกไปกับการวิเคราะห์ตามความรู้ที่เพิ่งได้รับมา

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

Published Date : Jan 15, 2019
Publisher : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Category : Economics
Page : 161 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 20 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.