Creative Switch: เปิดสวิตซ์…ความคิดสร้างสรรค์

Author : พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
Creative Switch: เปิดสวิตซ์…ความคิดสร้างสรรค์...

ในยุคดิจิทัลที่โลกทั้งใบเชื่อมถึงกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นพบว่า โลกใบนี้มีผลงานจากนักสร้างสรรค์ชั้นยอดมากมาย ผลงานของพวกเขาล้วนแล้วแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจและน่าทึ่ง แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่า คือความคิดที่สร้างผลงานให้เขานั้น เขาได้มาอย่างไร? ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก

หนังสือเล่มนี้จึงได้ถูกเขียนขึ้นจากการสืบค้นอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงนักการเมือง ศิลปินผู้สรรค์สร้างจินตนาการไปจนถึงนักวิชาการที่ค้นพบแนวคิดสะเทือนโลก ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากแผ่นกระดาษไปจนถึงนักบริหารที่เข้ามากอบกู้ธุรกิจ ลามไปจนถึงพุทธประวัติและคัมภีร์ไบเบิลเท่าที่จะสืบค้นและเสาะแสวงหาได้ รวมไปถึงเรื่องเล่าของสิ่งประดิษฐ์และเรื่องราวของผลงานที่สะเทือนใจ แล้วจึงสกัดออกมาเป็นผลึกความคิดจำนวนทั้งหมด 10 ก้อน หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว หวังว่าจะมีผลึกอย่างน้อย 1 ก้อนที่จะไปสั่นสะเทือนในหัวใจผู้อ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน และขับเคลื่อนผู้อ่านให้ออกไปสร้างเรื่องราวในอนาคตของตัวคุณเอง

ห้องสมุดมารวยขอขอบคุณ คุณพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ ที่ได้อภินันทนาการและอนุญาตให้สิทธิเผยแพร่หนังสือ eBook เล่มนี้ในระบบ Maruey eLibrary

Published Date : Jul 12, 2019
Publisher : โซดา-พริ้นติ้ง
Page : 140 Pages
Number of Copy 5 copies
Number of Available Only 5 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.