แค่คิดก็ผิดแล้ว

Author : นภดล ร่มโพธิ์
Rating :
แค่คิดก็ผิดแล้ว...

แค่คิดก็ผิดแล้ว 50 ความลำเอียงของการตัดสินใจในการลงทุนที่คุณต้องระวัง!

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคการเล่นหุ้น ไม่ได้สอนวิเคราะห์งบการเงิน อย่างที่หลายๆ เล่มได้นำเสนอ แต่หนังสือเล่มนี้ ตีแผ่ความจริงว่า ทำไมคนเราถึงไม่ทำตามแผน ทำไมความคิดของเรา หลายครั้งนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด และนำเอาหลักวิชาการจากงานวิจัยต่างๆ เชื่อมโยงลงไปในความคิดและการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงหลักการต่างๆ ในทางวิชาการเข้ามาประยุกต์เพื่ออธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างน่าสนใจ

ห้องสมุดมารวยขอขอบคุณ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้อภินันทนาการและอนุญาตให้สิทธิเผยแพร่หนังสือ eBook เล่มนี้ในระบบ Maruey eLibrary

Published Date : Oct 17, 2019
Publisher : บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
Page : 283 Pages
Number of Copy 5 copies
Number of Available Only 5 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.