เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง

Author : นภดล ร่มโพธิ์
Rating :
เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง...

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับความลำเอียงของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น ที่จะทำให้คุณเข้าใจตนเองดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยได้นำเสนอหลุมพรางต่างๆ ที่คุณอาจเจอในการลงทุน ซึ่งหลุมพรางเหล่านี้เกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้น ความสำเร็จในตลาดหุ้นจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ยาก หากเรามีแค่ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ทัศนคติที่ถูกต้องมีความสำคัญไม่แพ้ความรู้ หรือจะว่าไปแล้ว อาจจะสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าไม่อยากขาดทุนหรืออยากได้กำไรอย่างยั่งยืนแล้ว หนังสือเล่มนี้อาจจะมีส่วนช่วยคุณได้

ห้องสมุดมารวยขอขอบคุณ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้อภินันทนาการและอนุญาตให้สิทธิเผยแพร่หนังสือ eBook เล่มนี้ในระบบ Maruey eLibrary

Published Date : Oct 17, 2019
Publisher : บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
Page : 264 Pages
Number of Copy 5 copies
Number of Available Only 5 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.