วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน

Author : เซียแรน วอลซ์
Rating :
วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน...

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางให้กับผู้บริหาร ที่จะต้องพบกับเรื่องการบริหารอัตราส่วนขั้นสูง ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การบริหารการเงินเบื้องต้น และการเชื่อมโยงไปถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละวัน เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม จากการนำอัตราส่วนมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ทางการเงินด้วย

Published Date : Oct 22, 2019
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 371 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 6 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.