เงินมีชีวิต

Author : คุณวุฒิ บูรณเขตต์
Rating :
เงินมีชีวิต...

แนะนำการบริหาร...เงิน ที่เป็นรายรับในแต่ละเดือนให้มีประสิทธิภาพ ให้คุณเข้าใจว่า "เงิน" นั้นมีชีวิต เพราะเงินเป็นได้ทั้งเพื่อนแท้ และก็สามารถเป็นเงินเจ้านายด้วย อยู่ที่การบริหารเงินให้เป็นแบบใด อีกทั้งยังแนะนำการลงทุนหลายๆ รูปแบบให้ด้วย ในเล่มยังมีการยกตัวอย่างระหว่างคนจนกับคนรวยว่ามีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพียงใด พร้อมวิธีที่จะพาคุณเข้าสู่ดินแดนของขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่ง และสามารถทำให้คุณได้พบกับอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง!

Published Date : Oct 22, 2019
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 275 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.