แค่เปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

Author : คณิตศร เอี่ยมวงษ์ศรีกุล
Rating :
แค่เปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม...

"แค่เปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม" นำเสนอเคล็ดลับ 10 ข้อ ที่จะทำให้คุณได้พบกับความสุข ความสำเร็จ และความสงบในใจ ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้ แล้วนำไปฝึกปฏิบัติจริงจนชำนาญ ความสุขสงบจะปรากฏในจิตใจของคุณตลอดไป ทำให้คุณสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสุข ไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายและร้อนรุ่มเพียงใด

Published Date : Oct 22, 2019
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Self Improvement
Page : 169 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.