กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 Index Futures (พิมพ์ครั้งที่ 4)

Author : ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
Rating :
กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 Index Futures (พ...

SET50 Index Futures ตราสารทางการเงินใหม่ของการลงทุน อีกโอกาสของการต่อยอดเงินออมให้งอกเงย ยิ่งเรียนรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสจากการลงทุน หนังสือ กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 Index Futures เป็นหนังสือที่เหมาะแก่ทั้งผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้รู้ลึก รู้ถึงแก่นใน SET50 Index Futures เพราะในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานสำคัญทุกแง่มุมของ SET50 Index Futures รวมทั้งเผยถึงเคล็ดลับเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนในแต่ละสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างประกอบที่ชวนติดตาม...

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 358 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.