กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 Index Futures (พิมพ์ครั้งที่ 4)

Author : ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
Rating :
กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 Index Futures (พ...

SET50 Index Futures ตราสารทางการเงินใหม่ของการลงทุน อีกโอกาสของการต่อยอดเงินออมให้งอกเงย ยิ่งเรียนรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสจากการลงทุน หนังสือ กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 Index Futures เป็นหนังสือที่เหมาะแก่ทั้งผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้รู้ลึก รู้ถึงแก่นใน SET50 Index Futures เพราะในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานสำคัญทุกแง่มุมของ SET50 Index Futures รวมทั้งเผยถึงเคล็ดลับเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนในแต่ละสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างประกอบที่ชวนติดตาม...

Published Date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 358 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book