การเงินธนาคาร June 2020

Author : มีเดีย แอสโซซิเอ็ดเต็ด
Rating :
การเงินธนาคาร June 2020...

เจาะลึกข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีมนักเศรษฐศาสตร์ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง บางธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทำให้ภาครัฐต้องมีการเร่งนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมชี้โอกาสธุรกิจในยุค New Norm

Issued Date : Jun 23, 2020
Publisher : มีเดีย แอสโซซิเอ็ดเต็ด
Page : 168 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.