คิด Creative Thailand Vol. 9 Issue. 11 สิงหาคม 2561

Author : TCDC
Rating :
คิด Creative Thailand Vol. 9 Issue. 11 สิงหาคม 256...

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2561
Get Ready, Gen Z is Comin
เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงกลางยุคปี 90 ไปจนถึงปี 2010 คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่าอาจถูกครอบงำด้วยสื่อออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มถูกพูดถึงว่ามีความอดทนต่ำ ใจร้อน และค่อนข้างก้าวร้าว

Issued Date : Aug 27, 2018
Publisher : TCDC
Page : 36 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.