Maruey Talk : ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย

โดย คุณณัฐพล คำถาเครือ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วีดีโองานสัมมนา

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ห้องสมุดมารวย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ บนถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานฑูตจีน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกประตู 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก www.maruey.com

กลับสู่เมนูก่อนหน้า (กิจกรรม Maruey Book Review)