เพราะการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกน้อยควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิด โดยพ่อแม่สามารถเริ่มจากอ่านหนังสือให้ลูกฟัง การสร้างนิสัยให้เด็กรักการอ่านจึงมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก และยังถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งได้รับการส่งเสริมให้รู้จักหนังสือและการอ่านเร็วเท่าไหร่ เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่ดีและมีความพร้อมในการเรียนรู้เร็วยิ่งขึ้น มาร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้โดยเริ่มจากภายในบ้าน กับกิจกรรม Maruey Book Talk หัวข้อ "เปิดโลกหนังสือเด็ก เลือกหนังสืออย่างไรให้เหมาะกับลูก" พบกับ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ คุณนันท์ชนก คามชิตานนท์ และ คุณอินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ kidscape

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.