เพราะการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกน้อยควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิด โดยพ่อแม่สามารถเริ่มจากอ่านหนังสือให้ลูกฟัง การสร้างนิสัยให้เด็กรักการอ่านจึงมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก และยังถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งได้รับการส่งเสริมให้รู้จักหนังสือและการอ่านเร็วเท่าไหร่ เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่ดีและมีความพร้อมในการเรียนรู้เร็วยิ่งขึ้น มาร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้โดยเริ่มจากภายในบ้าน กับกิจกรรม Maruey Book Talk หัวข้อ "เปิดโลกหนังสือเด็ก เลือกหนังสืออย่างไรให้เหมาะกับลูก" พบกับ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ คุณนันท์ชนก คามชิตานนท์ และ คุณอินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ kidscape

Related Book