ในการลงทุน นักลงทุนทุกคนคงอยากค้นหา "หุ้นเติบโต" (Growth Stock) ให้เจอ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในฐานะ "เจ้าของกิจการ" ด้วย แล้วในยุคนี้เราจะยังค้นหาหุ้นเติบโตเจอได้อย่างไร มาร่วมค้นหาแนวทางการลงทุนหุ้นเติบโต กับกิจกรรม Maruey Book Talk "ความลับของหุ้นเติบโต" พบกับ คุณคณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่นลงทุน) ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.