การวิเคราะห์ทางเทคนิค / สุรชัย ไชยรังสินันท์

Author : สุรชัย ไชยรังสินันท์
Rating :
การวิเคราะห์ทางเทคนิค / สุรชัย ไชยรังสินันท์...

อธิบายถึงวิธีและแนวความคิดในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีดาว, รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม, รูปแบบต่อเนื่อง, แผนภาพ Point and Figure, ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, เครื่องชี้ที่เกี่ยวข้องกับราคาและเครื่องชี้ภาวะตลาด, ดัชนีวัดความแกว่งในปริมาณการซื้อขาย, ทฤษฏีคลื่นอีเลียต, ทฤษฎีแกนน์, ทฤษฎีคลื่นวัฎจักร, การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนและ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทิศทาง, และตัวอย่างในการวิเคราะห์โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ

Publisher : กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
Publish Year : 2540
Page : 313 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010083707 IK00023 Available 0 Please Login
1010010376 IK00023 Available 0 Please Login

Related Book