การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ = Securities analysis and portfilio management / อารมณ์ ริ้วอินทร์

Author : อารมณ์ ริ้วอินทร์
Rating :
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ ...

ตำราการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ (SECURITIES ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT) เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มและคำถามท้ายบท

Publisher : ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Publish Year : 2554
Page : 216 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040001934 IK00061 Available 0 Please Login
1010089692 IK00061 Available 0 Please Login

Related Book