ดูกราฟเป็น เห็นกำไร / จิณณะ สินส่ง

Author : จิณณะ สินส่ง
Rating :
ดูกราฟเป็น เห็นกำไร / จิณณะ สินส่ง...

หนังสือ "ดูกราฟเป็น เห็นกำไร" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวมากกว่า 20,000 ชั่วโมง ในการศึกษา ค้นคว้า และใช้งานจริง ถึงวิธีการอ่านกราฟเทคนิคให้ขาด ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละเครื่องมือ จนทุกวันนี้สามารถวิเคราะห์กราฟได้ รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นระบบ หนังสือเล่มนี้จะสอนให้นักลงทุนเข้าใจเรื่องกราฟได้ง่ายขึ้น ทั้งวิธีการใช้งาน หลักการวางแผน รวมถึงกลยุทธ์ที่ผู้เขียนได้ค้นพบ เสมือนเป็นเส้นทางสู่ "Trader" มืออาชีพ

Publisher : กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย
Publish Year : 2559
Page : 200 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040004814 IK00069 Available 0 Please Login
1040004846 IK00069 Available 0 Please Login

Related Book