พิชิตหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค / ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี)

Author : ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ดัชนี)
Rating :
พิชิตหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค / ประจบ วงษ์นิ่ม (ป.ด...

วิธีการลดความเสี่ยงและเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเครื่องมือเทคนิคสำคัญไว้อย่างครบถ้วน และเพิ่มเนื้อหาใหม่ในส่วนของคลื่นเอเลียต และตัวเลขฟิโบนาซี ที่จะทำให้คุณไหวตัวทันต่อการปรับตัวขึ้นลงของตลาดหรือราคาหุ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2548
Page : 176 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068049 IK00001 Available 0 Please Login
1010080291 IK00001 Available 0 Please Login
1010085327 IK00001 Available 0 Please Login

Related Book