วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยกราฟแท่งเทียนและชาร์ตแพตเทิร์น /โดย สมาร์ท อินเวสเทอร์

Author : สมาร์ท อินเวสเทอร์
Rating :
วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยกราฟแท่งเทียนและชาร์ตแพต...

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของแท่งเทียน รูปแบบของแท่งเทียนและตัวอย่างชาร์ตแพตเทิร์นพร้อมคำอธิบายการใช้งานเบื้องต้น เพื่อใช้ร่วมกับการวิเคราห์อย่างอื่น อาทิ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์หุ้นและเพื่อความสามารถในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2548
Page : 240 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075822 IK00040 Available 0 Please Login

Related Book