หาจุดซื้อ ดูจุดขาย (ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง) ด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน / ภานุวัฒน์ เพ็ชยมาตร

Author : ภานุวัฒน์ เพ็ชยมาตร
Rating :
หาจุดซื้อ ดูจุดขาย (ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง) ด้วยเทค...

"หาจุดซื้อ ดูจุดขาย (ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง) ด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน" เล่มนี้ ถือเป็นคู่มือวิเคราะห์หุ้นเทคนิคแบบง่าย ด้วยการถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์หุ้นที่ซับซ้อนและเข้าใจยากได้อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สร้างผลตอบแทนได้จริง เน้นให้เข้าใจถึง "จุดซื้อและจุดขาย" โดยใช้เครื่องมือ Indicators ยอดนิยม อาทิ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), MACD, Stochastic รวมถึง Trend และ Trend Line โดยใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นและจินตนาการภาพตามได้

Publisher : กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
Publish Year : 2558
Page : 168 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040003357 IK00055 Available 0 Please Login
1010089053 IK00055 Available 0 Please Login
1010089069 IK00055 Available 0 Please Login
1040001990 IK00055 Available 0 Please Login

Related Book