เทคนิควิเคราะห์ Forex อย่างมืออาชีพ ด้วยทฤษฎีดาวและกราฟแท่งเทียน / กองบรรณาธิการ

Author : กองบรรณาธิการ
Rating :
เทคนิควิเคราะห์ Forex อย่างมืออาชีพ ด้วยทฤษฎีดาวแล...

"การเก็งกําไรค่าเงิน มาจากความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของค่าเงินที่เปลี่ยนไป ตามดีมานด์ ซัพพลายของตลาด" ดังนั้นการที่จะแสวงหากําไรจากความเปลี่ยนแปลงนี้ อยู่ที่ว่าผู้นั้นจะเล่นแบบการพนันที่มีความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย หรือจะเป็นนักลงทุนค่าเงิน ซึ่งหากต้องการเป็นนักลงทุนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลหรือสถิติมาวิเคราะห์ประกอบ นอกเหนือจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในปัจจุบัน หนังสือ "เทคนิควิเคราะห์ Forex อย่างมืออาชีพ ด้วยทฤษฎีดาวและกราฟแท่งเทียน" เล่มนี้ นอกจากจะนําเสนอความรู้เรื่องการเทรด Forex ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงเทรดเป็นแล้ว ยังเน้นหนักในด้านการวิเคราะห์ตลาดโดยใช้เครื่องมือหลัก ๆ คือ เส้นแนวโน้มที่สําคัญ หรือทฤษฎีดาว และกราฟแท่งเทียน โดยได้รับข้อมูลและคําปรึกษาจากอาจารย์ Parkpaza ที่ปรึกษาด้านการลงทุนตลาด Forex และทองคํา เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

Publisher : กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย
Publish Year : 2562
Page : 176 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009682 IK00095 Available 0 Please Login
1040009681 IK00095 Available 0 Please Login

Related Book