ให้เงินทำงาน : การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างถูกวิธี : Asset liabiluty management (ALM) / พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

Author : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
Rating :
ให้เงินทำงาน : การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างถู...

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนทราบถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสินทรัพย์และหนี้ ตลอดจนช่วยสร้างพื้นฐานของความเ้ข้าใจให้คนอ่านได้มุมมองในด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการลงทุนเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินทั่วไปที่มีหนี้สินระยะยาว และมีมูลค่าผันผวนกับสภาพอัตราดอกเบี้ยในตลาดได้ง่ายแต่ละเรื่องราวที่คัดสรรมาถ่ายทอดล้วนมาจากประสบการณ์จริง ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยอ่านหนังสือแนวนี้มาก่อน

Publisher : กรุงเทพฯ : สตาร์พิค
Publish Year : 2556
Page : 178 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010083747 PF00245 1 Available 0 Please Login
1010085871 PF00245 1 Available 0 Please Login
1010082139 PF00245 1 Available 0 Please Login
1010087248 PF00245 1 Available 0 Please Login
1010087247 PF00245 1 Available 0 Please Login

Related Book