ปั๊มเงิน รู้แล้วรวย / สตางค์และธนา

Author : สตางค์และธนา
Rating :
ปั๊มเงิน รู้แล้วรวย / สตางค์และธนา...

จงอย่าทำงานแค่เพื่อเงินและจงอย่าลงทุนเพียงแค่เพื่อเงิน จงมองประสบการณ์และการเรียนรู้ที่คุณจะได้รับ จงมองไปข้องหน้าว่าคุณยังขาดทักษะด้านใดแล้วเสาะแสวงหาเพิ่มเติม จงมองในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น แล้วคุณจะรวย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อยากชนะปัญหาเรื่องเงินและอยากให้ลูกมีพื้นฐานทางการเงินที่ดี

Publisher : กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
Publish Year : 2554
Page : 160 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010074581 PF00022 Available 0 Please Login

Related Book