พันธุ์นักขาย = Sales dogs / โดย แบลร์ ซิงเกอร์ ; เรียบเรียงโดย อนุพงศ์ ธรณินทร์

Author : ซิงเกอร์, แบลร์
Rating :
พันธุ์นักขาย = Sales dogs / โดย แบลร์ ซิงเกอร์ ; เ...

เรียบเรียงจาก Rich dad's advisors SalesDogs เป็นการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ความประพฤติ อุปนิสัย ของ "นักขาย" แต่ละแบบ ด้วยการเปรียบเทียบกับสุนัขแต่ละสายพันธุ์

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2545
Page : 315 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068668 PF00036 1 Available 0 Please Login
1010069485 PF00036 1 Available 0 Please Login
1040004046 PF00036 1 Available 0 Please Login

Related Book