รู้ไว้ ไม่จน ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประหยัดภาษีกับ LTF และ RMF / ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์

Author : ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
Rating :
รู้ไว้ ไม่จน ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประหย...

นำเรื่องราวของกองทุนรวมมารวมไว้ในเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น ต่อก้วยส่วนที่ 2 วางแผนบริหารภาษีด้วยกองทุนรวม LTF และ RMF สองเรื่องสองรสชาติอยู่ในเล่มดียกวัน เป็นความเหมือนในแง่ของเป็นกองทุนเหมือนกันแต่แตกต่างกันอย่างมากในรายละเอียด ทั้งประโยชน์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน

Publisher : กรุงเทพฯ : คณะบุคคลกำปั่นทอง
Publish Year : 2553
Page : 162 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010076477 PF00019 Available 0 Please Login

Related Book