เรื่องเล่าความสำเร็จ = Rich dad' s success stories / โรเบิร์ต คิโยซากิ

Author : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที
Rating :
เรื่องเล่าความสำเร็จ = Rich dad' s success stories...

แสดงตัวอย่างของการประยุกต์แนวคิดของพ่อรวยไปเป็น How to ในแบบฉบับของใครของมัน

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2549
Page : 304 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010048559 PF00035 2 Available 0 Please Login
1040004498 PF00035 2 Available 0 Please Login

Related Book